CO2 beleid

BEVANOS B.V. ZET IN OP VERMINDERING VAN DE CO2-UITSTOOT

Wij zijn ons bewust van de impact op het milieu die door onze bedrijfsvoering veroorzaakt word. Ook geloven wij dat het verminderen van onze CO2-uitstoot zal bijdragen aan een betere leefomgeving, dit zal positieve effecten hebben op zowel onze klanten als onze werknemers. Er is daarom gekozen om in 2017 aan de slag te gaan met het verminderen van onze CO2-uitstoot!

Er zijn de afgelopen tijd al met enige regelmaat verbeteringen doorgevoerd binnen het bedrijf. Voorbeelden van enkele maatregelen zijn:

•Het vernieuwen van het gehele wagenpark met uitsluitend EURO 6 motoren

•De aanschaf van een elektrische auto inclusief laadpaal

•De introductie van een carpoolschema voor medewerkers

•Het onderzoeken van mogelijkheden om het energieverbruik van het kantoor te verminderen, zoals LED verlichting en geautomatiseerde regeling van de verlichting.

In 2017 gaan we deze ingeslagen weg verder uitrollen. Dit betekent dat we onze CO2-uitstoot in kaart gaan brengen, dat we doelen gaan stellen om de CO2-uitstoot te verminderen en dat we onze voortgang gaan meten. We zullen hierbij begeleidt worden door de adviseurs van Primum. Om dit proces te bezegelen willen wij toewerken naar het behalen van een CO2-Prestatieladder certificaat dit najaar!